O nas

O Szkole

Szkoła rozpoczęła działalność we wrześniu 2014 roku.

Organem prowadzącym szkołę jest Stowarzyszenie Non-profit, działające pod nazwą Saturday Polish School.

Zarząd stowarzyszenia stanowią:

Artur Słowiński  – prezes

Paweł Stasik – sekretarz

Dariusz Kosior – skarbnik

 

IDEA SZKOŁY

W skład szkoły wchodzi odział przedszkolny oraz  szkoła podstawowa. W oddziale przedszkolnym przewidziane są trzy grupy wiekowe:

  • maluszki (3 ­ latki),
  • średniaki (4 latki)
  • starszaki ( 5 latki )

Szkoły podstawowej obejmuje klasy od 0 do 8 i obejmuje program nauczania zintegrowanego w klasach od 0 do 3 i nauczanie j. polskiego i wiedzy o Polsce w klasach od 4 do 8.

Na tym etapie nauki nie ma podziału na przedmioty, zaś uczeń na koniec roku szkolnego otrzymuje ocenę opisową postępów w nauce.

 

Drugi stopień szkoły podstawowej to klasy od 4 do 8.

Na tym etapie kontynuowana jest nauka języka polskiego, poszerzona o wiadomości z historii i geografii Polski ( wiedza o Polsce)

Ten stopień nauki zakończony jest również sprawdzianem kompetencji obejmującym program z każdego nauczanego przedmiotu.

Godziny zajęć:

Zajęcia odbywają się od godziny 10.00 do 16.00.
Od 10.00 do godziny 14:00 zaplanowane są zajęcia obowiazkowe:

  • ­dla dzieci w wieku przedszkolnym są to zajęcia ogólnorozwojowe,
  • dla dzieci w wieku szkolnym obejmują nauczanie zintegrowane, w którego skład wchodzą język polski, historia, geografia oraz wiedza o kulturze i tradycjach polskich.

Od godziny 14:00 do 16.00 odbywają sie zajęcia fakultatywne