O nas

O Szkole

Szkoła rozpoczęła działalność we wrześniu 2014 roku.

Organem prowadzącym szkołę jest Stowarzyszenie Non-profit, działające pod nazwą Saturday Polish School.

Zarząd stowarzyszenia stanowią:

Lidia Żeglińska  – prezes

Patrycja Wojtowicz – sekretarz

Jacek Żegliński – skarbnik

 

IDEA SZKOŁY

W skład szkoły wchodzi odział przedszkolny oraz dwustopniowa szkoła podstawowa. W oddziale przedszkolnym przewidziane są dwie grupy wiekowe:

  • maluszki (3 ­ latki),
  • starszaki (4 latki).

Pierwszy stopień szkoły podstawowej obejmuje klasy od 0 do 3 i obejmuje program nauczania zintegrowanego.

Na tym etapie nauki nie ma podziału na przedmioty, zaś uczeń na koniec roku szkolnego otrzymuje ocenę opisową postępów w nauce.

Na koniec klasy trzeciej każdy uczeń pisze sprawdzian kompetencji trzecioklasisty, który obejmuje program nauczania z języka polskiego i matematyki (dla uczniów, którzy będą uczęszczali na zajęcia z matematyki) z trzech klas.

Drugi stopień szkoły podstawowej to klasy od 4 do 6.

Na tym etapie kontynuowana jest nauka języka polskiego, poszerzona o wiadomości z historii i geografii Polski.

Ten stopień nauki zakończony jest również sprawdzianem kompetencji obejmującym program z każdego nauczanego przedmiotu.

Godziny zajęć:

Zajęcia odbywają się od godziny 10.00 do 16.00.
Od 10.00 do godziny 13.30 zaplanowane są zajęcia obowiazkowe:

  • ­dla dzieci w wieku przedszkolnym są to zajęcia ogólnorozwojowe,
  • dla dzieci w wieku szkolnym obejmują nauczanie zintegrowane, w którego skład wchodzą język polski, historia, geografia oraz wiedza o kulturze i tradycjach polskich.

Od godziny 13.35 do 16.00 odbywają sie zajęcia fakultatywne